Xã Nam Cao Triển khai, hướng dẫn việc tổ chức lấy phiếu xin ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025.
Ngày 15/03/2024

Xã Nam Cao Triển khai, hướng dẫn việc tổ chức lấy phiếu xin ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Media/151_NamCao/FolderFunc/202403/Images/toan-canh-20240315031305-e.jpg

Toàn cảnh hội nghị 

Chiều ngày 15/3, xã Nam Cao tổ chức hội nghị triển khai, hướng dẫn việc lấy phiếu xin ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Hội nghị có đ/x chí Lương Thị Kim Oanh Thường vụ huyện ủy, chủ tịch Hội phụ nữ, cơ quan phụ trách xã về dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng trên 90 đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tổ giúp việc thực hiện nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, ban lãnh đạo và tổ trưởng, tổ phó, thư ký, thành viên tổ lấy phiếu xin ý kiến cử tri của 10 thôn trong xã đã được nghe đại diện Ban chỉ đạo xã đồng chí Nguyễn Thành Khoa Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã, phó ban chỉ đạo thông báo một số kết quả công tác chuẩn bị triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn; nhấn mạnh một số nội dung cần lưu ý đối với việc lấy ý kiến cử tri vào ngày 24/3/2024. Trong đó chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền; xác định đối tượng lấy ý kiến cử tri; thẩm quyền lập và niêm yết danh sách cử tri để phát phiếu lấy ý kiến cử tri, khiếu nại và giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri; mẫu phiếu lấy ý kiến cử tri, tổ chức lấy ý kiến cử tri; cách tính kết quả lấy ý kiến cử tri; quyền và nghĩa vụ của cử tri, hướng dẫn cử tri cho ý kiến đầy đủ vào các nội dung trong phiếu xin ý kiến. Hình thức tổ chức phát phiếu lấy ý kiến cử tri theo hộ gia đình.

Media/151_NamCao/FolderFunc/202403/Images/a-khoa-20240315031308-e.jpg

Đ/c: Nguyễn Thành Khoa Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã, phó ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Hội nghị cũng đã thông qua danh sách thành viên các trong ban chỉ đạo phụ trách các thôn, quyết định về công tác an ninh trật tự trong công tác bảo vệ trên địa bàn xã trong việc triển khai việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Ngoài ra hội nghị cũng được đ/c Nguyễn Thiên Định: Bí thư BCH Đảng bộ - chủ tịch HĐND xã, trưởng ban chỉ đạo quán triệt một số nội dung cần thiết cho việc chuẩn bị ngày lấy ý kiến cử tri về công tác sắp xếp đơn vị hành chính trong ngày 24.3.2024 Và các việc chuẩn bị liên quan đặc biệt công tác tuyên truyền để người dân nắm và hiểu sâu cùng đảng bộ và nhân dân hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới…

 

Tin bài: Đoàn Điệp


Tổng lượt xem bài viết là: 43
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác