UBND xã Nam Cao triển khai Đề án sản xuất nông nghiệp năm 2024; Nghị quyết số 08 của HĐND tỉnh
Ngày 04/01/2024

Chiều ngày 04/01, UBND xã triển khai Đề án sản xuất nông nghiệp năm 2024; Nghị quyết số 08 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách, hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai để phát triển kinh tế nông nghiệp. Đ/c Nguyễn Thiên Định, Bí thư BCH Đảng ủy Chủ tịch HĐND xã; các Đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; Lãnh đạo HĐND, UBND xã; các đ/c Trưởng các ban, ngành đoàn thể, bí thư, trưởng thôn đã tới dự....

Media/151_NamCao/FolderFunc/202401/Images/z5039221908010-1327c6bb582441cc7648c9fe1d512c2f-20240104035219-e.jpg

Toàn cảnh hội nghị triển khai đề án sản xuất năm 2024

Về vụ xuân năm 2024 theo đề án;

- Tổ chức sản xuất theo hướng bền vững, quy mô lớn, cơ giới hóa, nâng cao giá trị, gia tăng hiệu quả sản xuất. Thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và phát triển bền vững, huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy sản xuất trồng trọt phù hợp với nhu cầu thị trường và phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương.

- Thực hiện tốt nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai để thúc đẩy nhanh quá trình tích tụ, tập trung đất đai liên kết sản xuất.

- Sử dụng linh hoạt, hiệu quả và bền vững quỹ đất trồng lúa, chuyển đổi linh hoạt sang cây hàng năm, cây lâu năm đảm bảo đúng quy định.

- Sản xuất trồng trọt phải tuân thủ đúng thời vụ, cơ cấu giống và các giải pháp kỹ thuật.

-  Sản xuất cây màu vụ Xuân, vụ hè cần được lựa chọn cây màu đảm bảo theo tiềm năng thế mạnh và thực trạng sản xuất của địa phương.

- Khuyến khích mở rộng quy mô đồng ruộng sản xuất quy mô lớn theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo nông dân chuyên nghiệp. Chú trọng việc mở rộng cơ giới hóa các khâu như máy cấy, máy sấy, phun thuốc bảo vệ thực vật, bón phân để tiến đến đồng bộ cơ giới hóa trong sản xuất.

Xây dựng kế hoạch sản xuất gắn với việc thực hiện tiêu chí về sản xuất trong bộ tiêu chí Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và thực tế sản xuất tại địa phương.

 Mục tiêu:  Phấn đấu gieo trồng 100% diện tích lúa và cây màu, không để ruộng bỏ hoang, không canh tác.

- Năng suất đạt 71 tạ/ha trở lên.

- Sản lượng đạt 1.919 tấn trở lên.

- Diện tích mạ khay cấy máy, cấy tay đạt 55 - 60%.

- Cây màu Xuân phấn đấu đạt diện tích 23ha, tận dụng quỹ đất gieo trồng cây màu hè đạt 21 ha trở lên.

- Duy trì diện tích tích tụ, tập trung đất đai sản xuất trồng trọt đạt trên 30% và khuyến khích nông dân áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất.

- Tiếp tục đổi mới tổ chức sản xuất, nâng cao năng lực quản lý các khâu dịch vụ của hợp tác xã.

Media/151_NamCao/FolderFunc/202401/Images/z5039222166736-94a5d8d4566aa9e3fc19e194c28fc519-20240104035224-e.jpg

Đ/c Nguyễn Thiên Hiếu chủ tịch HĐ quản trị, Giám đốc SX-KD-DVNN báo cáo đề án sản xuất  vụ xuân, vụ hè năm 2024

Media/151_NamCao/FolderFunc/202401/Images/z5039221842701-a85454d446197cfafc86d2db7fe6362f-20240104035211-e.jpg

Đ/c: Nguyễn Thành Khoa: Phó bí thư - Chủ tịch UBND xã phát biểu chỉ đạo tại hội nghị 

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Thành Khoa, Phó bí thư – Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh: Theo dự báo vụ xuân năm 2024 là vụ xuân ấm nên HTX tập trung chỉ đạo tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt lịch thời vụ gieo cấy lịch của huyện;  đồng thời tăng cường huy động máy móc đẩy nhanh tiến độ cày lật đất phơi ải; tổ chức ra quân làm thủy lợi Đông xuân phục vụ sản xuất năm 2024; chuẩn bị cơ số giống phục vụ nhân dân gieo cấy lúa xuân, không để tình trạng người dân tự để giống hoặc mua giống trôi nổi trên thị trường ; Cùng với đó, các  thôn tập trung rà soát các tuyến đường để thực hiện hiệu quả chương trình thắp sáng đường quê và và rà soát các tiểu mục, các tiêu chí để có kế hoạch đầu tư xây dựng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, chuẩn bị tốt nhất về kinh tế, VH-XH, an ninh trật tự, an toàn xã hội trong dịp tết nguyên đán năm 2024 đảm bảo thắng lợi mà nghị quyết các cấp đề ra...

 

 

 


Tổng lượt xem bài viết là: 331
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác