Văn Hóa – Xã hội
06/09/2023
ĐỒNG CHÍ NGÔ ĐÔNG HẢI: UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG BÍ THƯ TỈNH UỶ TỈNH THÁI BÌNH DỰ LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023-2024 TẠI TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH XÃ NAM CAO