Tin kinh tế
08/06/2023
Chủ động giảm thiểu những thiệt hại do nắng nóng gây ra, ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh phát sinh ở đàn gia súc, gia cầm ban căn nuôi thú y xã Nam Cao  khuyến cáo  người chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp chống nóng cho gia súc, gia cầm .
03/06/2023
Xã Nam Cao tổ chức thăm đồng, đánh giá sơ bộ năng suất lúa vụ xuân năm 2023
03/06/2023
Hội nghị triển khai Kế hoạch Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;  phương án thu và triển khai đề án sản xuất vụ mùa, vụ đồng năm 2023 xã Nam Cao
12/05/2023
Bước chuyển biến làng dệt Đũi Nam Cao
04/04/2023
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU THƯỜNG NIÊN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP  SXKD-DVNN XÃ NAM CAO