THÔNG BÁO V/v: Phòng trừ dịch hại cuối vụ
Ngày 03/10/2023

HTX SXKD – DVNN

XÃ NAM CAO

SỐ:20/TB-HTX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               

                     Nam Cao, ngày 30 tháng 9 năm 2023

 

THÔNG BÁO

V/v: Phòng trừ dịch hại cuối vụ

Kính gửi toàn thể thành viên trong Hợp tác xã

Đến nay lúa xã nhà đang trong giai đoạn chín dần chuẩn bị cho thu hoạch. Thời tiết mưa liên tục trong những ngày qua gây ngập úng cục bộ. Hiện nay nắng nóng trở lại là điều kiện thích hợp cho các loại dịch hại phát sinh, gây bệnh như rầy các loại, bệnh khô vằn...

Để bảo vệ lúa mùa cuối vụ, Hợp tác xã khuyến cáo các biện pháp kỹ thuật như sau:

* Đối với rầy các loại

Hiện nay trong ruộng rầy phát sinh từng ổ nhỏ. Mật độ rầy trung bình 300 – 500 con/m2; Cao từ 1000 – 1500 con/m2; Cá biệt ổ hàng vạn con/m2. Dự báo trong những ngày tới rầy tiếp tục gia tăng mật độ (chủ yếu là rầy nâu) nếu không phòng trừ tốt sẽ gây cháy rầy diện rộng. Khi mật độ rầy từ 1500 con/m2 thì phải phun thuốc phòng trừ ngay. Nên dùng một trong các loại thuốc sau: Vuacheck 888, Ramuper 75 WP, Phoppaway 80WG... Nồng độ và liều lượng theo hướng dẫn ngành chuyên môn.

Đối với một số diện tích lúa bị đổ xã viên cần tiến hành buộc lúa và phun ngay.

* Đối với bệnh khô vằn

Nếu tỷ lệ bệnh từ  5 % trở lên cần tiến hành phòng trừ ngay, đặc biệt là sau khi nước trên ruộng rút cạn. Nên dùng một trong các loại thuốc sau Vivin 50SC 20 ml; Canvin 5SC; Gold vil 50SC...

* Đối với lúa cỏ

Những chân ruộng bị nhiễm lúa cỏ vụ trước cần tiến hành cắt bỏ thường xuyên tiêu hủy không để lúa cỏ già chín rụng lây lan sang vụ sau.

Nhận được thông báo đề nghị xã viên thực hiện tốt các nội dung trên.    

 

                                          TM. HTX SX-KD-DVNN

                                                  Giám đốc 

 

                                          Nguyễn Thiên Hiếu


Tổng lượt xem bài viết là: 349
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác