Thông báo thời gian tổ chức lấy ý kiến cử tri xã Nam Cao
Ngày 22/03/2024

Media/151_NamCao/FolderFunc/202403/Images/m1-20240322104443-e.jpg
Media/151_NamCao/FolderFunc/202403/Images/m2-20240322104445-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 30
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác