THÔNG BÁO Phòng trừ sâu đục thân hai chấm gây hại lúa Mùa năm 2023
Ngày 18/09/2023

HTX SXKD – DVNN

XÃ NAM CAO

SỐ:19/TB-HTX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               

                     Nam Cao, ngày 16 tháng 9 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Phòng trừ sâu đục thân hai chấm gây hại lúa Mùa năm 2023

 
 

 

Kính gửi toàn thể thành viên trong Hợp tác xã

Đến nay lúa xã nhà đã và đang trỗ trên 80% diện tích. Thời tiết mưa nắng xen kẽ rất thích hợp cho sâu bệnh phát sinh và gây hại như bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh lem lép hạt, bệnh khô vằn và rầy các loại... đặc biệt là sâu đục thân hai chấm. Hiện nay ruộng lúa chưa trỗ mật độ ổ trứng, trưởng thành rải rác. Nhưng sâu đục thân có xu tính dồn mật độ nên những diện tích lúa chưa trỗ nguy cơ bị bông bạc cao.

Để hạn chế sâu bệnh trên đồng ruộng, Hợp tác xã thông báo các biện pháp phòng trừ như sau:

* Đối với sâu đục thân hai chấm

- Để nghị xã viên phòng trừ. Thời gian phun từ ngày 18/9 trở đi, lúa trỗ đến đâu phun đến đó.

- Thuốc dùng: Khuyến cáo xã viên nên dùng một trong các loại thuốc sau:  Prevathon 5SC, Virtako 40WG, Voliam Targo 063SC.

          * Đối với bệnh đạo ôn cổ bông: Tiếp tục phun phòng bệnh cho các giống nhiễm như: BC15, TBR 225, Q5, Nếp các loại...

* Ngoài ra, các đối tượng khác như: Bệnh khô vằn, lem lép hạt, rầy các loại... Xã viên cần tiếp tục phòng trừ kịp thời.

* Đối với lúa cỏ, cỏ lồng vực Hợp tác xã yêu cầu xã viên cần tiến hành cắt bỏ tiêu hủy ngay khi lúa cỏ và cỏ vực chưa kịp chín rụng để tránh lay lan sang vụ sau.

Nhận được thông báo đề nghị xã viên thực hiện tốt các nội dung trên. 

                                          TM.HTX SXKD - DVNN

                                   (Đã ký)

                                             Nguyễn Thiên Hiếu


Tổng lượt xem bài viết là: 148
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác