thông báo của UBND xã về tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã
Ngày 10/11/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ NAM CAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

                                                   Nam Cao, ngày 09 tháng 11 năm 2023

Thông báo tổng vệ sinh môi trường trên toàn xã

Kính thưa các đồng chí cán bộ Đảng viên và toàn thể nhân dân!

Ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng, đến mức báo động, làm suy giảm chất lượng môi trường sống và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân. Bảo vệ môi trường là nghĩa vụ, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân; các tổ chức chính trị xã hội mỗi gia đình và của mỗi người.

Nhằm tăng cường chất lượng trong công tác tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tạo thói quen của người dân trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường. Đến nay nhân dân trong xã đã cơ bản thay đổi về nhận thức trong công tác xử lý rác thải và bảo vệ môi trường, xử lý rác thải hợp lý, chôn lấp xác động vật chết, đồng thời tuyên truyền, bà con làng xóm cùng chung tay trong công tác bảo vệ môi trường, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, cải thiện môi trường sống, phổ biến kinh nghiệm góp phần giữ gìn, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp....

Để thực hiện tốt các chủ trương của các cấp các ngành cấp trên. UBND xã đề nghị toàn dân gương mẫu bằng những việc làm cụ thể: Đó là mỗi gia đình, cá nhân hãy luôn làm tốt công tác bảo vệ môi trường. Thực hiện bằng những hành động cụ thể, đó là thường xuyên giữ gìn vệ sinh quanh khu vực nhà ở, cải tạo vườn, ao, chuồng trại chăn nuôi để nhà luôn sạch, vườn luôn xanh. Tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường chung, khơi thông cống rãnh, phát quang các bờ bụi rậm đường làng, ngõ xóm, không xả nước thải sinh hoạt, nước thải chăn nuôi ra kênh rạch chung. Tích cực xây dựng hầm khí sinh học biogas xử lý chất thải chăn nuôi.

Các thôn duy trì hoạt động các tổ thu gom rác thải sinh hoạt, mô hình vệ sinh đồng ruộng, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; các thôn xóm thực hiện tốt quy ước, hương ước về bảo vệ môi trường, đồng thời chủ động thường xuyên thông tin về UBND xã về công tác bảo vệ Môi Trường, dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm của các cơ sở trên địa bàn xã.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe của người dân, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện nếp sống văn minh, môi trường trong lành. Mọi người, mọi nhà hãy có ý thức tự giác thu gom, xử lý rác thải, thực hiện 3 sạch (sạch nhà, sạch ngõ, sạch đường), Duy trì và coi đây là việc làm thường xuyên, phong trào chung tay bảo vệ môi trường đường làng ngõ xóm, góp phần xây dựng xã giàu đẹp, văn minh.

UBND xã kêu gọi cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong xã vào cuộc thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, đồng loạt tổng dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, khu dân cư vào sáng Thứ bảy ngày 11/11/2023. Đề nghị cấp ủy chính quyền, ban công tác mặt trận, các tổ chức đoàn thể từ xã tới cơ sở tích cực, nhiệt tình tuyên truyền vận động đến toàn thể Đảng viên, đoàn viên, hội viên của tổ chức mình và toàn thể nhân dân chung tay dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm. Đảm bảo không còn rác bẩn, không còn điểm ô nhiễm môi trường.

Trên đây là thông báo của UBND xã về công tác về sinh môi trường ngày  nhân dịp kỷ niệm  ngày hội đại đoàn kết dân tộc năm 2023. Đề nghị cấp ủy, chính quyền ban công tác mặt trận và các đoàn thể, Các thôn và nhân dân tuyên truyền trong nhân dân và tổ chức thực hiện tốt ngày tổng vệ sinh môi trường toàn xã vào ngày thứ bảy này.

                                                        T.M ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

                                                                                Phó chủ tịch

                                                                                   (đã ký)

 

                                                                          Nguyễn Xuân Định

 


Tổng lượt xem bài viết là: 462
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác