THÔNG BÁO CỦA HỢP TÁC XÃ V/v: CHĂM SÓC, BẢO VỆ LÚA VỤ XUÂN, VỤ HÈ NĂM 2024 VÀ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO DIỆT CHUỘT
Ngày 26/02/2024

HTX SXKD - DVNN

XÃ NAM CAO

 

Số:02/TB-HTX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

Nam Cao, ngày 26 tháng 2 năm 2024

 

THÔNG BÁO CỦA HỢP TÁC XÃ

V/v: CHĂM SÓC, BẢO VỆ LÚA VỤ XUÂN, VỤ HÈ NĂM 2024

VÀ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO DIỆT CHUỘT

Kính thưa toàn thể cán bộ và các thành viên trong toàn hợp tác xã

Đến nay, cơ bản xã nhà đã gieo cấy xong 100% diện tích theo chủ trương của Đề án sản xuất vụ Xuân, vụ Hè năm 2024. Nhìn chung các trà lúa đang sinh trưởng, phát triển tốt. Thời tiết thuận lợi cũng là điều kiện cho một số đối tượng phát sinh và gây hại như: chuột hại, ốc bươu vàng, các loại cỏ và lúa cỏ...Để bảo vệ và chăm sóc lúa vụ Xuân, vụ Hè năm 2024 Hợp tác xã khuyến cáo các biện pháp kỹ thuật như sau:

1. Công tác chăm sóc lúa

- Các tổ nông giang điều tiết nước hợp lý, giữ mức nước nông mặt ruộng để lúa sinh trưởng và phát triển, hạn chế cỏ dại.

- Xã viên cần chủ động chăm bón đồng thời chủ động bón thúc sớm cho lúa đẻ nhánh hữu hiệu.

- Tập trung chăm sóc lúa, phòng trừ cỏ dại, Dùng các loại phân bón chuyên thúc như NPK Lâm thao 16-8-8. NPK 16-16-8 Tùy theo chân ruộng… với liều lượng theo khuyến cáo của ngành chuyên môn.

2. Công tác Bảo vệ thực vật

 - Đối với Ốc bươu vàng: Tiếp tục phòng trừ ốc bươu vàng bằng các biện pháp tổng hợp như: Bắt thủ công, sử dụng thuốc sinh học...thu gom, diệt trứng ốc bươu vàng trên bờ cỏ, mương máng.

- Đối với chuột hại: Hiện nay đã xuất hiện tình trạng chuột cắn phá rải rác ở một số khu vực. Để giảm thiểu thiệt hại về năng xuất do chuột gây ra, Hợp tác xã phát động phong trào toàn dân diệt chuột, đồng thời tổ chức thu mua chuột tập trung tại hợp tác xã bắt đầu từ ngày 26/2 đến hết ngày 9/3/2024 (từ thứ 2 tuần này đến hết thứ 7 tuần sau) với giá 5000 đồng/ con, thời gian thu mua vào buổi sáng các ngày trong lich. Hợp tác xã thông báo trên hệ thống loa truyền thanh xã và thôn để toàn thể cán bộ và xã viên trong hợp tác xã chủ động tổ chức phong trào giệt chuột đồng loạt đạt hiệu quả cao, quyết tâm bảo vệ năng xuất lúa vụ Xuân, vụ Hè năm 2024 đạt năng xuất cao.

3. Bảo vệ đồng điền

 Hiện nay xã nhà đã gieo cấy toàn bộ diện tích, yêu cầu các hộ chăn nuôi, không chăn thả trâu, bò, gà, vịt, ra đồng làm ảnh hưởng đến sản xuất. Không tự ý tháo lỗ nước đơm đó, thả lờ bát Qoái làm ảnh hưởng đến việc điều tiết nước. Lực lượng bảo vệ đồng điền thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, kiên quyết xử lý các hộ cố tình vi phạm.

Trên đây là thông báo của hợp tác xã kính mong toàn thể xã viên thực hiện tốt các nội dung trên.

 

.

TM. HTX SXKD – DVNN

Giám đốc

ơ

                            (Đã ký)

 

                             Nguyễn Thiên Hiếu


Tổng lượt xem bài viết là: 334
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác