1. Đảng ủy
  • Chưa cập nhật dữ liệu

  Hội đồng nhân dân
  • Chưa cập nhật dữ liệu

  Quỹ Tín dụng nhân dân
  • Chưa cập nhật dữ liệu

  HTX KD-SX-DV-NN
  • Chưa cập nhật dữ liệu

  Trường Mần Non
  • Chưa cập nhật dữ liệu

  Trường Tiểu học
  • Chưa cập nhật dữ liệu

  Trường THCS Lương Thế Vinh
  • Chưa cập nhật dữ liệu

  1. Ủy ban mặt trận Tổ quốc
   • Chưa cập nhật dữ liệu

  2. Hội nông dân
   • Chưa cập nhật dữ liệu

  3. Hội phụ nữ
   • Chưa cập nhật dữ liệu

  4. Đoàn thanh niên
   • Chưa cập nhật dữ liệu

  5. Hội cựu chiến binh
   • Chưa cập nhật dữ liệu

  6. Ủy ban nhân dân
   • Nguyễn Thành Khoa

    Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

  7. Tư pháp – hộ tịch
   • Nguyễn Thành Khoa

    Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0388357972

   • Nguyễn Xuân Định

    Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0988426709

   1. Văn hóa – xã hội
    • Đoàn Văn Điệp

     Chức vụ: Công chức VH-XH

   2. Công an xã
    • Chưa cập nhật dữ liệu

   3. Địa chính - xây dựng
    • Chưa cập nhật dữ liệu

   4. Văn phòng – thống kê
    • Chưa cập nhật dữ liệu

   5. Trạm y tế xã
    • Chưa cập nhật dữ liệu

   6. BCH quân sự xã
    • Nguyễn Xuân Tâm

     Chức vụ: chỉ huy trưởng QS

     SĐT: 0982409510

   7. Tài chính - kế toán
    • Chưa cập nhật dữ liệu

   8. Thôn Nam Đường Tây
    • Chưa cập nhật dữ liệu

    1. Thôn Nam Đường Đông
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    2. Thôn Cao Bạt Đoài
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    3. Thôn Cao Bạt Trung
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    4. Thôn Cao Bạt Đình
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    5. Thôn Cao Bạt Lụ
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    6. Thôn Cao Bạt Đông
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    7. Thôn Cao Bạt Nam
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    8. Thôn Cao Bạt E
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    9. Thôn Cao Bạt Thượng
     • Chưa cập nhật dữ liệu