PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023
Ngày 03/08/2023

03.8.2023

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

 

          Trong 6 tháng cuối năm 2023, các bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương tổ chức triển khai các nhiệm vụ, hoàn thành các mục tiêu theo Kế hoạch hoạt động của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số năm 2023, trong đó chú trọng các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm dưới đây.

Media/132_BinhNguyen/FolderFunc/202307/Images/1-20230721094157-e.jpg

Media/132_BinhNguyen/FolderFunc/202307/Images/2-20230721094158-e.jpg

Media/132_BinhNguyen/FolderFunc/202307/Images/3-20230721094157-e.jpg

Media/132_BinhNguyen/FolderFunc/202307/Images/4-20230721094158-e.jpg

Media/132_BinhNguyen/FolderFunc/202307/Images/5-20230721094158-e.jpg

Media/132_BinhNguyen/FolderFunc/202307/Images/6-20230721094158-e.jpg

Media/132_BinhNguyen/FolderFunc/202307/Images/7-20230721094157-e.jpg

Nguồn: Chuyển đổi số quốc gia


Tổng lượt xem bài viết là: 504
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác