Phát động Phong trào thi đua khen thưởng năm 2024
Ngày 30/01/2024

Xã Nam Cao Tổ Chức Hội Nghị Tổng Kết Công Tác Thi Đua Khen Thưởng Năm 2023 Và Phát Động Phong Trào Thi Đua Khen Thưởng Năm 2024

Chiều ngày 29-01-2024, Đảng Ủy-HĐND-UBND- UB MTTQ xã Nam Cao đã tổ chức hội nghị tổng kết thi đua khen thưởng năm 2023 và phát động phong trào thi đua khen thưởng năm 2024.

Thực hiện lời dạy của Bác "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua...", năm 2023 với chủ đề "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023", các phong trào thi đua yêu nước của xã Nam Cao đã phát triển sâu rộng, trên mọi lĩnh vực, nội dung và hình thức thi đua ngày càng được đổi mới bám sát vào các nhiệm vụ chính trị được giao. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của UBND Huyện, căn cứ vào chương trình mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm,

UBND xã Nam Cao đã ban hành các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng; đã phát động nhiều đợt thi đua thiết thực và thực sự động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch hàng năm và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Đảng ủy, TT HĐND thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo UBND, các ban ngành, đoàn thể, các bộ phận chuyên môn, các thôn trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Công tác thi đua, khen thưởng kịp thời đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân, các điển hình tiên tiến có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm và thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới của Đảng, Nhà nước năm 2023. UBND xã đã chú trọng ưu tiên khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cán bộ và đối với người lao động trực tiếp.

Thành tích đạt được trong năm qua xã Nam Cao đã nhận được nhiều Giấy khen của tỉnh, huyện: Đảng bộ là 01trong 07 Đảng bộ của huyện đạt danh hiệu HTXS nhiệm vụ, UBND xã đạt danh hiệu đơn vịgwowng mẫu về mọi mặt, giữ vững danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cấp tỉnh, huyện, nhiều ban ngành, cá nhân được khen từ trung ương, tỉnh, huyện…..

Năm 2023 UBND xã, HĐTĐ khen thưởng tặng: Lao động tiên tiến cấp xã có 11 cá nhân; 12 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua trong 01 năm qua.

Để tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được năm 2023. Thay mặt Đảng uỷ, HĐND - UBND – UBMTTQ xã Nam Cao Đ/c Chủ tịch UBND xã đã phát động phong trào thi đua và kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã: Bằng quyết tâm cao nhất hãy dấy lên phong trào thi đua sôi nổi, mạnh mẽ, toàn diện, thực hiện thắng lợi "Thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng" năm 2024 với những nội dung chủ yếu sau:

+ Thi đua thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội như: giải quyết việc làm mới cho người lao động, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 so với năm trước … Phấn đấu đạt và giữ vững trường học, trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia. Thực hiện tốt chính sách thương binh liệt sỹ, người có công. Phấn đấu đạt tỷ lệ cao về hộ gia đình, xã, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

+ Thi đua thực hiện phong trào: Cải cách hành chính; An toàn thực phẩm; Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; phong trào thi đua Người tốt, việc tốt, xây dựng mô hình kinh tế mới ở xã.

+ Đẩy mạnh thực hiện phong trào "Thi đua quyết thắng" trong lực lượng vũ trang và phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc" giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ. Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước như: (không vi phạm Luật giao thông đường bộ, tệ nạn xã hội...) thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị, văn hóa công sở, quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa...

+ Thi đua xây dựng bộ máy chính quyền, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác của bộ máy chính quyền cơ sở.

 

Với ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước, trên cơ sở nội dung đã phát động, mong rằng các ban ngành đoàn thể, các thôn tích cực tổ chức phát động thi đua tới toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong toàn hệ thống chính trị để cùng chung tay, chung sức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của xã năm 2024.

Media/151_NamCao/FolderFunc/202401/Images/toan-canh-20240125050121-e.jpg

 

Media/151_NamCao/FolderFunc/202401/Images/a-duong-20240123021316-e.jpg

 

Media/151_NamCao/FolderFunc/202401/Images/a-cong-20240130075536-e.jpg

 

Media/151_NamCao/FolderFunc/202401/Images/khen-tap-the-20240130092309-e.jpg

 

Media/151_NamCao/FolderFunc/202401/Images/khen-ca-nhan-20240130092316-e.jpg

Tin bài: Đoàn Điệp


Tổng lượt xem bài viết là: 39
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác