Nghiêm cấm các loại diều gây tiếng ồn trong đêm..
Ngày 03/04/2024

Nghiêm cấm các loại diều gây tiếng ồn trong đêm..

Rất nhiều người dân đã có những phản ánh gay gắt về tình trạng thả diều thâu đêm vô ý thức của một số người dân gây ảnh hưởng đến giấc ngủ, đời sống của cộng đồng dân cư trên địa bàn xã.

Trước tình hình hình trên UBND xã đã chỉ đạo ban công an, cùng các cơ sở thôn tuyên truyền vận động nhân dân về việc thả diều trên địa bàn đảm bảo không làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân ở khu dân cư: Trong đó có nhưng nội dung liên quan đến các loại diều được thả, vị trí thả chơi siêu và thời gian cụ thể thả diều nhằm giúp cho người Đam mê chơi thả diều có thể thả diều dựa trên các quy định của pháp luật và không để làm ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư.

Hiện nay nhiều người đã ý thức thực hiện, tuy nhiên bên cạnh đó còn có nhiều người chơi diều vẫn không có ý thức thả diều cả ngày và đêm, có tiếng sáo gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân cộng đồng. Nhiều hộ dân đã có những phản ánh vấn đề trên UBND xã về những cá nhân thả diều sáo kêu rất to làm ảnh hưởng trực tiếp đến giấc ngủ của các gia đình, các cháu đang học hành và người già.


Vì vậy UBND xã Nam Cao đề nghị các tổ chức, cá nhân cùng nhau phát giác các hành vi thả diều không đúng quy định (quay phim, chụp ảnh) gửi về cho UBND xã các thông tin liên quan để có hướng xử lý nghiêm các đối tượng thả diều sai quy định.

    Kính thưa toàn thể nhân dân

Để bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Bảo đảm quốc phòng, an ninh. Xây dựng xã Nam Cao vững về chính trị, mạnh về kinh tế, đẹp về lối sống văn hóa. UBND xã đề nghị các ngành đoàn thể, cùng toàn thể nhân dân đoàn kết, đồng lòng tiếp tục thực hiện tốt các quy định của địa phương. Xây dựng con người Nam Cao thân thiện, lối sống tốt đẹp với các đặc tính cơ bản “ Nghĩa tình  - Văn minh - Năng động - Sáng tạo”.

Tin bài: Đoàn Điệp


Tổng lượt xem bài viết là: 264
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác