Ngày 24/3/2024 Xã Nam Cao tổ chức lấy ý kiến cử tri đồng loạt trên địa bàn xã
Ngày 25/03/2024

Ngày 24/3, UBND xã Nam Cao tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 đối với 10 thôn trên địa bàn xã

Media/151_NamCao/FolderFunc/202403/Images/khoa-20240325085036-e.jpg

Đ/c:  Nguyễn Thành Khoa Phó ban chỉ đạo- Chủ tịch UBND xã khai mạc tại Nhà VH  xã chuẩn bị cho việc lấy ý kiến cử tri trên địa bàn xã

Tính đến 09h cùng ngày, việc lấy ý kiến của trên 84.4% cử tri tại 10 thôn đại đa số các cử tri đều đồng tình với việc sáp nhập xã theo Đề án của huyện, của tỉnh.

Media/151_NamCao/FolderFunc/202403/Images/lu-20240325085039-e.jpg
Media/151_NamCao/FolderFunc/202403/Images/duong-20240325085041-e.jpg

Cán bộ Huyện phụ trách tăng cường cùng tổ lấy  ý kiến Thôn Cao Bạt Lụ đến hộ gia đình xin ý kiến

Căn cứ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của huyện Kiến Xương giai đoạn 2023-2025, theo đó 03 xã Nam Cao, Thượng Hiền, Đình Phùng sẽ sáp nhập thành một đơn vị hành chính mới. Dự kiến sau khi sáp nhập, đơn vị hành chính mới lấy tên là xã Thống Nhất, có diện tích tự nhiên là 12,737 km2, quy mô dân số là 16.098 người, trụ sở chính của đơn vị hành chính mới Dự kiến đặt tại xã Nam Cao.

Cấp ủy, chính quyền các xã đã tổ chức tuyên truyền nội dung của Đề án; thông báo đến nhân dân và cử tri trên địa bàn thời gian lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để việc lấy ý kiến cử tri trên địa bàn đạt kết quả cao nhất; chỉ đạo các tổ lấy ý kiến cử tri tiến hành lấy ý kiến cử tri tại địa bàn, theo thời gian quy định. Các tổ lấy ý kiến cử tri thực hiện nhiệm vụ lấy ý kiến cử tri theo phiếu lấy ý kiến cử tri do UBND xã cấp đến; tổ chức kiểm phiếu, lập các biên bản theo quy định; chuyển kết quả đến UBND xã để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền. 

Tính đến 14h cùng ngày, việc lấy ý kiến trên 4008 cử tri của 10 thôn đã hoàn tất, 100% số phiếu đều hợp lệ, Kết quả Tỷ lệ cử tri đồng ý: 4005/4008 = 99.9999%  Số cử tri không đồng ý là: 03/4008 = 0.07% tất cả cử tri đều đồng thuận với kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Việc lấy ý kiến cử tri tại 10 thôn  đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật; phát huy quyền và nghĩa vụ của cử tri trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước trong công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025.

 


Tổng lượt xem bài viết là: 65
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác