Một số trường hợp bị xóa đăng ký thường trú.
Ngày 28/11/2023

Một số trường hợp bị xóa đăng ký thường trú.

Công an xã thông báo một số thông tin về cư trú. Thực Hiện theo luật cư trú năm 2020. Tất cả thông tin liên quan đến thủ tục hành chính đều được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng. Để biết thêm thông tin công dân lên mạng tìm hiểu kỹ hơn.

Media/130_HongThai/FolderFunc/202310/Images/z4830579133223-f24a184db7ddf35bc722ed6692ceab01-20231030040838-e.jpg

       Nguồn: Công an xã Nam Cao.


Tổng lượt xem bài viết là: 412
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác