Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023
Ngày 18/09/2023

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023

Tại Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Ngày 10 tháng 10 hàng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Chủ để Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023 là “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”.

Theo đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc giao năm 2023 sẽ tập trung vào thúc đẩy, phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới trong hoạt động của cơ quan nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp. Các hoạt động chính bao gồm: Phát động phong trào thi đua hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023. Xây dựng phổ biến Thông điệp Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023. Phát động và tổ chức Tháng 10 - Tháng tiêu dùng số. Tìm kiếm và tôn vinh các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong triển khai chuyển đổi số quốc gia. Tổ chức các cuộc thi, hoạt động cộng đồng để nâng cao nhận thức của người dân về chuyển đổi số. Tổ chức triển lãm về dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI).

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023 mang tinh thần chung là đổi mới, sáng tạo, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức và phù hợp mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề của Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023.

Tại tỉnh Thái Bình, trên cơ sở triển khai Kế hoạch số của UBND tỉnh về chuyển đổi số năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông  hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023 với mục đích tiếp tục nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số; huy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp, các ngành và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của công cuộc chuyển đổi số. Các nội dung chủ yếu bao gồm công tác truyền thông hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia; Tổ chức Hội nghị Đẩy mạnh chuyển đổi số trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2023, Ngày hội Chuyển đổi số  năm 2023 và Tổ chức các hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số.

Thời gian thực hiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023 từ cuối tháng 8/2023 đến hết tháng 10/2023, trọng tâm là từ ngày 15/9/2023 đến ngày 15/10/2023./.


Tổng lượt xem bài viết là: 470
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác