Hội nghị triển khai sắp xếp đơn vị hành chính xã Nam Cao giai đoạn 2023-2025
Ngày 23/01/2024

Hội nghị triển khai sắp xếp đơn vị hành chính xã Nam Cao giai đoạn 2023-2025

 

Ngày 23/01/2024, UBND xã tổ chức hội nghị triển khai việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Về dự và chỉ đạo hội nghị có Đồng chí: Phan Văn Dương Thường vụ Huyện ủy- Chủ tich UBMTTQVN Huyện- Tổ trưởng tổ công tác ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính huyện Kiến Xương, cùng các đ/c trong tổ công tác huyện dự và chỉ đạo hội nghị. Về phía xã có Đ/c Nguyễn Thiên Định Bí thư Đảng ủy- chủ tịch HĐND xã- trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị các các đ/c Đảng ủy -TTHĐND, UBND, cán bộ công chức, trưởng thôn về dự đông đủ.

 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh - Phó bí thư thông qua  Quyết định thành lập BCĐ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Đ/c Nguyễn Thành Khoa phó bí thư – Chủ tịch UBND xx thông qua kế hoạch số 02 thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính  xã Nam Cao và quyết định thành lập tổ công tác giúp việc phụ trách các thôn thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính xã xã Nam Cao gii đoạn 2023-2025…

 

Theo Kế hoạch của UBND xã, chậm nhất đến ngày 25/01/2024 các thôn tổ chức triển khai kế hoạch và đề án thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và tiếp tục các bước trình tự theo kế hoạch đã đề ra.

Media/151_NamCao/FolderFunc/202401/Images/a-dinh-20240123021310-e.jpg

Đồng chí Nguyễn Thiên Định Bí thư Đảng ủy- chủ tịch HĐND xã- trưởng ban chỉ đạo phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đ/c Nguyễn Thiên Định Bí thư Đảng ủy- chủ tịch HĐND xã- trưởng ban chỉ đạo khẳng định, việc sắp xếp đơn vị hành chính xã Nam Cao là việc cần lưu ý đảm bảo theo đúng Nghị quyết số 35 ngày 12-7-2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cụ thể, giai đoạn 2023-2025 phải thực hiện sắp xếp  đơn vị hành chính cấp xã có cả 2 tiêu chí, theo nghị quyết và chỉ đạo của các cấp.

Media/151_NamCao/FolderFunc/202401/Images/a-duong-20240123021316-e.jpg

Đ/c: Phan Văn Dương Thường vụ Huyện ủy- Chủ tich UBMTTQVN Huyện- Tổ trưởng tổ công tác ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính huyện Phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Để triển khai việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đạt kết quả, đảm bảo tiến độ đề ra, đồng chí Phan Văn Dương Thường vụ Huyện ủy- Chủ tich UBMTTQVN Huyện- Tổ trưởng tổ công tác ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính huyện phát biểu chỉ đạo  cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị tổ chức tốt việc quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các kết luận, chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Chính phủ, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Sở Nội vụ tiếp thu các ý kiến từ cơ sở và phối hợp với tổ công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, trong đó xác định rõ thời gian, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Trên cơ sở phương án tổng thể, có trách nhiệm tham mưu Đề án của huyện, xã tiến hành các quy trình, thủ tục theo đúng quy định để xây dựng Đề án theo Kế hoạch, trình cấp có thẩm quyền quyết định, đảm bảo thời gian mà UBND tỉnh, huyện  đã đề ra. Phân công nhiệm vụ từng thành viên Ban Thường vụ, Ban chỉ đạo các cấp; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là ở cơ sở. Việc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã với khối lượng công việc nhiều, thực hiện trong thời gian gấp, đề nghị các cấp, các ngành  từ xã đến thôn và cả hệ thống chính trị tích cực vào cuộc, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024, là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu./.

Tin bài: Đoàn Điệp

 


Tổng lượt xem bài viết là: 21
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác