HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2023, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024
Ngày 11/12/2023

 

Chiều ngày 08/12/ 2023, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Nam Cao tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

   Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thiên Định- Bí thư Đảng bộ, chủ tịch HDDND xã; Đ/c Nguyễn ngọc Ánh - Phó Bí thư TT Đảng ủy xã; đồng chí Nguyễn Thiên Hải–Đảng ủy viên, CT UBMTTQVN xã; các đồng chí đại diện lãnh đạo HĐND, UBND xã; Trưởng các ngành, các Hội đoàn thể xã; các Ủy viên UBMTTQ Việt Nam xã Nam Cao; BTCB, Trưởng thôn và Trưởng Ban công tác mặt trận các thôn trên địa bà xã.

   Năm 2023, hoạt động của MTTQ đã có nhiều cố gắng. Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ và hiệu quả hơn cả về nội dung và hình thức chuyển tải đã kịp thời phản ánh thông tin hai chiều đến với các tầng lớp nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động được MTTQ các cấp tập trung được tổ chức thực hiện có hiệu quả; Nhiệm vụ MTTQ tham gia giám sát và phản biện xã hội; xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân được xác định rõ hơn. Công tác tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên đã từng bước được đổi mới, hoạt động hiệu quả hơn cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Qua đó khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy, nhân dân đồng thuận thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của xã năm 2023. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nổi bật là cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng Quỹ “ Vì người nghèo”… Năm 2023.

   Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá quá trình thực hiện trong năm 2023 và tham gia đóng góp ý kiến vào phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Media/151_NamCao/FolderFunc/202312/Images/mt-20231211031529-e.jpg

   Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Thiên Định–  Bí thư Đảng bộ đánh giá cao những kết quả đạt được của Mặt trận Tổ quốc xã, đặc biệt trong các phong trào, cuộc vận động, chương trình hành động của Mặt trận gắn với thực tế của địa phương, góp phần xây dựng xã Nam Cao ngày càng văn minh, hiện đại. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, UBMTTQVN xã cần chú trọng một số nội dung nhằm thực hiện tốt các chương trình, nội dung công tác trọng tâm đó là: chủ động, sáng tạo, xây dựng các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, sâu rộng, hiệu quả, lấy địa bàn khu dân cư làm trung tâm trong các chương trình, hoạt động, phong trào; tiếp tục động viên đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ủng hộ “Quỹ Vì người nghèo” và công tác an sinh xã hội; Luôn đối thoại, lắng nghe, học hỏi, tiếp thu ý kiến của Nhân dân. Chủ động phối hợp với chính quyền giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Tin bài: Đoàn Điệp


Tổng lượt xem bài viết là: 33
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác