HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI CHUẨN BỊ  KỲ HỌP THỨ 7 HĐND XÃ NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Ngày 13/12/2023

HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI CHUẨN BỊ  KỲ HỌP THỨ 7 HĐND XÃ NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Sáng ngày 13/12/2023, Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-HĐND ngày 07/11/2023 của Hội đồng nhân dân xã, Kế hoạch của UBMTTQ xã về tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân xã Nam Cao, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Nhà văn hóa xã Nam Cao.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thiên Định, Bí thư Đảng bộ, chủ tịch HĐND xã; Lãnh đạo UBND; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; đại diện Quỹ tín dụng, HTX, Trạm y tế; công chức chuyên môn và đại diện cử tri các thôn.

Media/151_NamCao/FolderFunc/202312/Images/txct-2-20231213094740-e.jpg

Toàn cảnh hội nghị TXCT sau kỳ họp thứ bảy 

 Tại buổi tiếp xúc, bà Nguyễn Thành Khoa đại diện đại biểu HĐND xã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Tại hội nghị, cử tri đã phản ánh, kiến nghị đến đại biểu HĐND, UBND xã một số vấn đề mà cử tri và Nhân dân quan tâm như: Về phát triển kinh tế; VHXH; an ninh, quân sự; chăm sóc sức khỏe nhân dân…Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đa số đã được đại diện các thôn trên địa bàn tham gia và đồng nhất để xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2024 ngày một phát triển bền vững,

Media/151_NamCao/FolderFunc/202312/Images/txct-20231213094811-e.jpg

Đ/c Nguyễn Thành Khoa Phó bí thư- Chủ tịch UBND xã thông qua báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

 Thay mặt đại biểu HĐND xã, ông Nguyễn Thiên Định, Bí thư Đảng bộ- chủ tịch  HDDND xã cảm ơn những ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; đồng thời tiếp thu những ý kiến, kiến nghị mà cử tri đã nêu. Các ý kiến, kiến nghị chưa thể trả lời, giải quyết được đại biểu sẽ tiếp thu, tổng hợp, gửi tới kỳ họp thứ 7, HĐND xã xem xét, giải quyết./.

Tin Bài:  Đoàn Điệp 

Tin liên quan