HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NAM CAO TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 6 HĐND NHIỆM KỲ 2021-2026
Ngày 20/07/2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NAM CAO TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 6 HĐND NHIỆM KỲ 2021-2026

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NAM CAO TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 6 HĐND

NHIỆM KỲ 2021-2026

          Sáng ngày 20/7/2023, Hội đồng nhân dân xã Nam Cao tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND nhiệm kỳ 2021-2026. Về dự kỳ họp có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN xã; Trưởng các ban, ngành, đoàn thể, trạm y tế; HTX SX-KD-DVNN xã, Quỹ tín dụng nhân dân, Đại biểu các cơ quan đơn vị trường học trên địa bàn xã; các đ/c Bí thư, trưởng thôn, cùng các đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Media/151_NamCao/FolderFunc/202307/Images/z4533710801338-a8ad23fa9adfe9e565f2e79616f0f328-20230720102744-e.jpg
Đ/c Nguyễn Thiên Định - Bí thư BCH Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026

           Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thành Khoa - Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã trình bày các báo cáo:  Báo cáo sơ kết tình hình KT-XH, AN-QP 6 tháng đầu năm 2023 và phương hương nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo ý kiến, kiến nghị của cử tri năm 2023; Báo cáo quyết toán thu , chi năm 2022, Báo cáo tình hình thu, chi 6 tháng đầu năm 2023; báo cáo thẩm tra của ban kinh tế xã hội HĐND xã; báo cáo thẩm tra của ban Pháp chế HĐND xã; Báo cáo giám sát  của các ban KT-XH, ban Pháp chế; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6 HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời các đại biểu đã nghe các báo cáo Thường trực hội đồng nhân dân: Và các báo cáo tờ trình quan trọng khác.

          Năm 2023 tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương mặc dù gặp những khó khăn nhất định. Nhưng với sự nỗ lực cố gắng của cán bộ và nhân dân trong toàn xã. Sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của BTV Đảng ủy, sự quản lý điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của chính quyền địa phương. Tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2023 đạt kết quả quan trọng  Công tác thu ngân sách trên xã tính đến tháng 6/2023 đạt 63.65% kế hoạch. Lĩnh vực Văn hóa xã hội - Giáo dục và đào tạo tiếp tục có nhiều chuyển biến rõ nét. Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường lớp tiếp tục được đầu tư, mở rộng theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa; Chú trọng chất lượng dạy học theo hướng nâng cao đạo đức, giá trị và kỹ năng sống cho học sinh; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tích cực phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong học đường. Công tác phổ cập giáo dục tiếp tục đạt được kết quả tích cực. 6 tháng đầu năm 2023 mặc dù chịu ảnh hưởng khó khăn thời tiết bất thuận, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp nhưng kinh tế xã nhà vẫn đạt được kết quả tăng trưởng khá tốt, địa phương ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, cơ bản hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Tiếp tục đôn đốc thi công các công trình phúc lợi của địa phương theo kế hoạch. Tăng cường công tác quản lý đất đai, tiến hành xử lý các trường hợp vi phạm, lấn chiếm đất đai và chấn chỉnh việc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định của pháp luật. Triển khai và thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công, các gia đình chính sách. Trách nhiệm của đại biểu, tổ đại biểu và thường trực HĐND xã ngày càng thể hiện rõ vai trò, vị trí và chức năng của người đại biểu nhân dân, nhất là thẩm tra các văn bản của UBND xã trình trước kỳ họp. 

            Kỳ họp đã thảo luận sổi nổi và thống nhất các Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT- XH, AN-QP 6 tháng cuối năm 2023; Nghị quyết về chủ trương đầu tư đường giao thông trục 457 cầu Bà Vận đi thôn Cao Bạt Nam. 

Media/151_NamCao/FolderFunc/202307/Images/z4533710797558-d68c777973d45fe5a92db96316557736-20230720103246-e.jpg

           Đ/c: Nguyễn Thành Khoa Phó bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND xã thay mặt UBND xã tiếp thu và phát biểu tại kỳ họp 

 Sau ½ ngày  làm việc khẩn trương và nghiêm túc kỳ họp thứ 6 HĐND xã  Nam Cao nhiệm kỳ 2021-2026  đã thành công tốt đẹp.

Tác giả: Đoàn Điệp - Biên tập

 

Tin liên quan