Học tập, quán triệt chuyên đề năm 2024.....
Ngày 19/01/2024

Sáng ngày 19/1/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt” và triển khai một số nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và lễ trao huy hiệu Đảng đợt 02/9 và 07/11/2023.

Về dự tại điểm cầu Đảng bộ xã có đ/c Nguyễn Thiên Định Bí thư Đảng ủy- chủ tịch HĐND xã cùng các đ/c trong BCH Đảng bộ, trưởng các ban ngành đoàn thể, cán bộ công chức là Đảng viên và 220 Đảng viên trong Đảng bộ về dự đông đủ.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống thì trước tiên mỗi tổ chức cơ sở đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải tập trung nghiên cứu, hiểu rõ, hiểu đúng, hiểu sâu những vấn đề nghị quyết cũng như chủ trương của Đảng đã đề ra. Hội nghị do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức với những chuyên đề rất quan trọng, vì thế mỗi cán bộ, đảng viên với tinh thần tự giác, nghiêm túc nghiên cứu, học tập.

Căn cứ vào kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tình hình thực tế ở từng cơ quan, đơn vị địa phương, đồng chí đề nghị các cấp ủy, các tổ chức đảng nghiên cứu, chủ động xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Cùng với đó, xây dựng kế hoạch chương trình hành động sát đúng với thực tiễn cơ quan, đơn vị. Mỗi cán bộ, đảng viên xác định rõ nhiệm vụ của mình trong năm 2024, đặc biệt là các nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt”, trong đó tổ chức bằng nhiều hình thức cụ thể, thiết thực, tránh hình thức, giáo điều, phải mang lại hiệu quả thực tiễn, góp phần thực hiện hóa mục tiêu xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong. 

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt”. Theo đó, chuyên đề có 2 nội dung chính gồm: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; thực hiện phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân của tỉnh Thái Bình.

Chuyên đề khẳng định việc phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân là một nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới; đồng thời là giải pháp quan trọng, cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”, thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân”. Trong giai đoạn hiện nay, việc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân hưởng thụ” vừa là phương châm, mục tiêu của Đảng, vừa là động lực từ nhân dân, khơi dậy sức mạnh toàn dân, góp phần xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa vì dân.

Cùng với đó, chuyên đề cũng đi sâu, làm rõ việc vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về dân chủ và việc phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân của tỉnh qua các thời kỳ, một số kinh nghiệm thực tiễn của tỉnh; đồng thời đề ra 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để các cấp, các ngành và cán bộ, đảng viên tập trung thực hiện.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt Kế hoạch số 220-KH/TU ngày 27/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2024. Đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quán triệt Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. Đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy quán triệt Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Ngoài ra, còn có một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư được quán triệt bằng văn bản.

Một số hình ảnh hội nghị trực tuyến:

Media/151_NamCao/FolderFunc/202401/Images/toa-canh-20240119025638-e.jpg
Media/151_NamCao/FolderFunc/202401/Images/a-dinh-db-20240119025633-e.jpg
Media/151_NamCao/FolderFunc/202401/Images/a-khoa-db-20240119025636-e.jpg
Media/151_NamCao/FolderFunc/202401/Images/a-anh-20240119025641-e.jpg

Tin bài; Đoàn Điệp


Tổng lượt xem bài viết là: 52
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác