HĐND xã Nam Cao Tổ chức kỳ họp thứ VII HĐND xã Nhiệm kỳ 2021 – 2026
Ngày 27/12/2023

 

 

Ngày 26/12/2023, HĐND xã Nam Cao tổ chức kỳ họp thứ VII HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyên Thiên Thanh đại biểu HĐND huyện bầu tại xã tham dự; Về phía xã có Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, các ban ngành đoàn thể, đại biểu HĐND xã, Bí thư chi bộ, trưởng thôn các thôn.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo của UBND xã về tình hình kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo về tình hình thực hiện thu ngân sách địa phương năm 2023 và dự toán ngân sách năm 2024; thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam  xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam  xã đối với HĐND, UBND xã;  Báo cáo khối nội chính; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; Báo cáo hoạt động của HĐND xã năm 2023 và chương trình hoạt động năm 2024; Báo cáo về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2023; Dự toán thu ngân sách địa phương năm 2024...

Tại phiên chất vấn đã có một số ý kiến từ các tổ đại biểu HĐND xã, các đại biểu dự họp kiến nghị về các lĩnh vực như: Về công tác quản lý điều hành HTX nông nghiệp, Công tác quản lý nhà nước về các vấn đề ANTT, quốc phòng, phát triển kinh tế Địa phương và những tồn tại trong năm để có biện pháp giải pháp phù hợp trong thời gian tới …. Qua các ý kiến kiến nghị của cử tri, Lãnh đạo UBND xã, các ban ngành liên quan đã trả lời theo thẩm quyền và được đại biểu, cử tri đã đồng tình nhất trí cao. Còn các ý kiến không thuộc thẩm quyền, sẽ chuyển lên các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Media/151_NamCao/FolderFunc/202312/Images/z5010047542411-e4757c82df800859ca88e2698b0cf09f-20231227080821-e.jpg

Đồng chí Nguyễn Thiên Định; Bí thư BCH Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phát biểu tại kỳ họp thứ VII HĐND xã

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Đồng chí Nguyễn Thiên Định, Bí thư BCH Đảng bộ, Chủ tịch HĐND xã, đã ghi nhận và đánh gía cao những kết quả đạt được; Tại kỳ họp đồng chí đã báo cáo  một số vấn đề về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của xã năm 2023. Đồng chí đề nghị UBND, các ban nghành đoàn thể xã cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt sâu sắc kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân; Nhất là công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm; Đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao; Đồng thời HĐND xã cần tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo của HĐND và UBND xã, chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các đại biểu HĐND xã tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tăng cường hoạt động giám sát thường xuyên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm 2024.

Một số hình ảnh tại kỳ họp: 

Media/151_NamCao/FolderFunc/202312/Images/hd1-20231227080824-e.jpg

Toàn cảnh kỳ họp thứ VII HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026

Media/151_NamCao/FolderFunc/202312/Images/hd2-20231227080827-e.jpg

Đ/c Nguyễn Thành Khoa: Phó bí thư- Chủ tịch UBND xã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023,

nhiệm vụ chủ yếu năm 2024

Media/151_NamCao/FolderFunc/202312/Images/dung-20231227080829-e.jpg

 

Bà Nguyễn Thị Dung- Công chức kế toán - Kế hoạch  thông qua các báo cáo tài chính năm 2023 và dự toán năn 2024

Media/151_NamCao/FolderFunc/202312/Images/xd-20231227080833-e.jpg

Ông nguyễn Xuân Định - Đảng ủy viên - Phó chủ tịch UBND xã báo cáo trả lời ý kiến cử tri tại kỳ họp

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua các nghị quyết gồm: Nghị quyết của HĐND xã về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024; Nghị quyết của HĐND xã về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã, dự toán thu ngân sách xã và phương án phân bổ ngân sách xã năm 2024;  Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất đến năm  2030.

Tin bài: Đoàn Điệp

Tin liên quan