HĐND xã Nam Cao tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tiến hành kỳ họp thứ 6 HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ngày 07/07/2023

07.7.2023

HĐND xã Nam Cao tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tiến hành kỳ họp thứ 6 HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

HĐND xã Nam Cao tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tiến hành kỳ họp thứ 6 HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

        Chiều ngày 07/7/2023, Thường trực HĐND xã tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tiến hành kỳ họp thứ VI, HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự hội nghị có các Đồng chí đại diện Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND xã, Lãnh đạo UBND xã, Thường trực UBMTTQVN xã, Trưởng, phó 2 ban của HĐND, Tổ trưởng tổ Hội đồng, Văn phòng HĐND xã.

      Kỳ họp thứ VI, HĐND xã sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo gồm Báo cáo tình hình phát triển  kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế, Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội, Báo cáo tổng hợp và trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 6 và một số báo cáo khác trình tại kỳ họp…

     Thời gian tổ chức Kỳ họp thứ Sáu dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 7 năm 2023; Địa điểm họp tại Nhà Văn hóa UBND xã. 

       Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiên Định -  Bí thư BCH Đảng bộ, Chủ tịch HĐND xã giải trình các ý kiến của các vị đại biểu. Đồng chí đề nghị UBND xã tập trung chỉ đạo các ban, ngành liên quan rà soát, hoàn thiện các báo cáo để trình tại Kỳ họp. Các ban HĐND chủ động chuẩn bị báo cáo thẩm tra có trọng tâm, trọng điểm; Thường trực HĐND phối hợp với UBMTTQ xã chuẩn bị các nội dung và hướng dẫn Ban công tác mặt trận các thôn lăng nghe tiếp thu ý kiến của cử tri trong kỳ họp đảm bảo đúng nội dung, chất lượng; Văn phòng HĐND chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ kỳ họp, góp phần thành công của kỳ họp./.

Tổng hợp: Đoàn Điệp

 

Tin liên quan