HĐND phối hợp UBMTTQ xã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ VII năm 2023 nhiệm kỳ 2021 – 2026
Ngày 06/12/2023

HĐND phối hợp UBMTTQ xã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ VII năm 2023 nhiệm kỳ 2021 – 2026

          Chiều ngày 06/12/2023, HĐND xã phối hopwj với UBMTTQ xã  tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự hội nghị có các đồng chí: trong Ban thường vụ, TT HĐND, UBND, UBMTTQ, các đ/c tổ trưởng tổ hội đông, các đ/c bí thư, trưởng ban công tác mặt trận thôn.

          Với mục đích để đại biểu HĐND gặp gỡ trao đổi thông tin, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tiếp thu tổng hợp các kiến nghị của cử tri để phản ánh với HĐND và các ban ngành đoàn thể chức năng có liên quan và là kênh thông tin, cơ sở quan trọng để đại biểu HĐND xem xét, lựa chọn vấn đề chất vấn, giải trình kỳ họp. Thông báo với cử tri về nội dung trả lời và kết quả thực hiện của các cơ quan chức năng đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ VI (kỳ họp giữa năm 2023) HĐND đến nay. Thông báo dự kiến, nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, HĐND nhiệm kỳ 2021– 2026.

          Theo kế hoạch thời gian tổ chức tiếp xúc cử tri sẽ diễn ra vào 07 giờ 30 phút, ngày 13/12/2023. HĐND sẽ tổ chức tiếp xúc cử tri tại 01 điểm tập trung tại nhà văn hóa xã Nam Cao.

          Tại hội nghị các đồng chí đại biểu đã có những ý kiến phát biểu đề xuất góp phần chuẩn bị tổ chức thành công hội nghị tiếp xúc cử tri trong thời gian tới.

         Phát biểu tại đây, đồng chí Nguyễn Thiên Định Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND  đề nghị các đồng chí Tổ trưởng các Tổ đại biểu xác định rõ trách nhiệm để chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công hội nghị tiếp xúc cử tri tại hội nghị tiếp xúc. Thường trực UBMTTQ phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn ban công tác mặt trận thôn tổ chức đúng vai trò của mình lựa chọn các đại biểu có vai trò tiếng nói, tiếp thu ý kiến nguyện vọng của nhân dân, đồng thời có biện pháp giải pháp đóng góp cho cấp ủy, chính quyền địa phương có biện pháp kịp thời tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong năm qua và có biện pháp trong năm tiếp theo. thông qua nội dung chương trình, UBMTTQ, cùng với TTHĐND, UBND xã chủ động tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri; chuẩn bị ý kiến phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.      .

          Đề nghị các đại biểu các Tổ bố trí thời gian, phân công các đại biểu; nghiên cứu tài liệu để tham gia đảm bảo chất lượng và có hiệu quả. Đồng chí đề nghị Ban văn hóa, Đài Truyền thanh xã  tăng cường tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của xã về kế hoạch cũng như chương trình nội dung kỳ họp./

Tin bài: Đoàn Điệp 

Tin liên quan