Giới thiệu chung Xã
Ngày 24/04/2020

TÓM TẮT LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ TRUYỀN THỐNG CỦA ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN XÃ NAM CAO

Xã Nam Cao là một trong 37 xã, Thị trấn của Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình. Đây là vùng đất có truyền thống yêu nước và tinh thần cách mạng. Từ khi tách xã Nam Cao với xã Đình Phùng năm 1955  người dân Nam Cao đã trải qua bao gian nan vất vả và để có được những cánh đồng trù phú ngày nay. Quá trình hình thành và hun đúc nên những giá trị tinh thần và truyền thống văn hóa- lịch sử tốt đẹp của xã Nam Cao.

Trước Cách mạng Từ khi có Đảng lãnh đạo, từ ngày Cách mạng tháng 8/1945 thành công, nhân dân Nam Cao đã một lòng đi theo Đảng, chi bộ xã được thành lập( Tiền thân của đảng bộ xã Nam Cao ngày nay), đánh dấu bước ngoặc trưởng thành vượt bậc của phong trào cách mạng trong xã. Từ đây, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của chi bộ đảng, nhân dân Nam Cao, tiếp bước vào cuộc trường kỳ 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ cách mạng, chi bộ đảng xã Nam Cao không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Trên cơ sở đó, năm 1955 Đảng bộ xã Nam Cao được thành lập, thể hiện bước trưởng thành về chất và lượng của tổ chức đảng trong xã. Dưới sự trực tiếp của đảng ủy, người dân Nam Cao hăng hái lao động sản xuất, tham gia chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc mỹ, tích cực chi viện cho chiến trường Miền nam với khẩu hiệu " Tất cả cho tiền tuyến", cùng nhân dân cả nước đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược.

Trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, thấm nhuần chân lý và lời kêu gọi của Bác Hồ kính yêu: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, Đảng bộ và nhân dân Nam Cao  đã động viên hàng nghìn người gia nhập các lực lượng vũ trang, thanh niên xung phong lên đường chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường, toàn xã có 222 liệt sĩ, 119 thương, bệnh binh, 51 người nhiễm chất độc da cam/điôxin... Với những đóng góp to lớn trong hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, Nam Cao đã được Ðảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương các loại; có  08 mẹ được phong tặng, truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”;  gần 1856 người được tặng thưởng huân, huy chương các loại và bằng khen, giấy khen, hàng trăm người được tặng danh hiệu chiến sĩ quyết thắng, chiến sĩ thi đua, dũng sĩ diệt Mỹ.

Đất nước thống nhất, đảng bộ xã Nam Cao hàn gắn vết thương chiến tranh, phát triển sản xuất... Năm 1986 thực hiện đường lối đổi mới, tất cả vì mục tiêu" Dân giàu, nước mạnh- xã hội dân chủ, công bằng văn minh" do đảng khởi xướng và lãnh đạo, Nam Cao đã thực sự thay đổi da thịt, đời sống người dân không ngừng được nâng cao.

Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương , trong công cuộc đổi mới, Đảng bộ và nhân dân Nam Cao đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức, tận dụng thời cơ vận hội đi lên xây dựng quê hương ngày một phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực. Năm 2015 - 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9.76%, cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp, thủy sản 17,9%, Công nghiệp-TTCN -XDCB 57.6%, Dịch vụ 24.5%, thu nhập bình quân đầu người trên 38 triệu đồng. Hiện nay Nam Cao có hệ thống hạ tầng xã hội hạ tầng kỹ thuật khá hiện đại đối với vùng nông thôn, cả 3 trường học và trạm y tế đều đạt chuẩn quốc gia. Các thiết chế văn hoá được hoàn thiện, hoạt động văn hoá truyền thống của địa phương được quan tâm và ngày càng phát triển, chất lượng cuộc sống của nhân dân được nâng cao, chính sách xã hội đảm bảo, tỷ lệ hộ có công trình vệ sinh khép kín nhà tiêu tự hoại đạt 89%, tỷ lệ hộ dùng nước sạch đạt 100%, trong đó 98% dùng nước máy, dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 88.7%, 100% số hộ dùng điện sinh hoạt, xã không còn hộ ở nhà dột nát, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3.27%. Công tác an ninh trật tự, quân sự quốc phòng đảm bảo, Ban quân sự, công an nhiều năm liên tục đạt đơn vị quyết thắng. Hệ thống chính trị ngày càng củng cố vững chắc. Đảng bộ, chính quyền nhiều năm liên tục đạt trong sạch vững mạnh, các đoàn thể chính trị xã hội đạt khá trở lên, Nam Cao là đơn  vị nhiều năm trong tốp dẫn đầu phong trào thi đua của Huyện, Tỉnh và đã được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen, cờ thi đua. Năm 2014 Nam Cao đăng ký xây dựng nông thôn mới, xã Nam Cao luôn chủ động, tích cực, bài bản sáng tạo, đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền vận động nhân dân triển khai đồng bộ và toàn diện các nội dung trong 19 tiêu chí NTM, đội ngũ cán bộ từ xã đến các thôn đoàn kết, tâm huyết có trách nhiệm cao, vai trò của chi bộ, đảng viên của các tổ chức chính trị được phát huy nên đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân huy động được sức mạnh tổng hợp các nguồn lực để xây dựng NTM, đến năm 2015 Nam Cao về đích nông thôn mới. Những năm gần đây Nam Cao luôn luôn giữ vững và phát triển các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao.