Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nam Cao nhiệm kỳ 2024-2029 thành công tốt đẹp
Ngày 06/03/2024

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nam Cao nhiệm kỳ 2024-2029 thành công tốt đẹp

 

Media/151_NamCao/FolderFunc/202403/Images/toan-canh-20240306033240-e.jpg

Các đại biểu về dự Đại hội MTTQVN xã nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 6/3, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nam Cao đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2024 - 2029; Đ/c Vũ Xuân Thành Phó chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc Huyện Kiến Xương, Lãnh đạo, chuyên viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cùng lãnh đạo Đảng ủy, UBND, các ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã đã tới dự ...

 Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Cao và các tổ chức thành viên đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm cao và luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm vụ công tác mặt trận nên đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", Ban công tác mặt trận, Ban vận động các thôn đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình huy động trên 6  tỷ đồng từ nhân dân, con em xa quê để mở rộng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, xây dựng công trình tâm linh,; hàng năm xã Nam Cao có trên 95% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 10/10 thôn đạt thôn văn hóa, trong đó có 05 thôn đạt thôn làng văn hóa 5 năm liền. Hưởng ứng phong trào thi đua 'Vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau", Ban vận động quỹ "Vì người nghèo" xã đã xây dựng kế hoạch triển khai tới Ban công tác mặt trận khu dân cư và kêu gọi các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài xã ủng hộ cả tinh thần và vật chất với số tiền hàng năm là trên 20 triệu đồng; từ nguồn quỹ ủng hộ đã triển khai hỗ trợ tặng quà 01 nhà đại đoàn kết và sửa 01 nhà là 60.600.000đ, Tổ chức tiếp nhận, thăm và tặng quà tết cho gần 3500 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trị giá hơn  trên 3tỷ đồng; Qua đó, đã góp phần thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã giảm còn 2.21%. Các phong trào thi đua yêu nước được MTTQ xã vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng với nhiều việc làm thiết thực. Công tác Đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công được đẩy mạnh; 5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Cao đã tổ chức thực hiện tốt ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, duy trì 10 tổ tự quản về an ninh trật tự, 3 tổ tự quản về an toàn giao thông, các thôn tích cực thực hiện phong trào thắp sáng đường quê, góp phần đảm bảo tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống ma túy ngay tại cơ sở thôn. Cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được tuyên truyền, hưởng ứng mạnh mẽ; vai trò cầu nối trong công tác xây dựng Đảng – chính quyền được phát huy; công tác giám sát, phản biện xã hội, thực hiện dân chủ ở cơ sở và hoạt động các Ban thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư công hoạt động hiệu quả, từ đó đã tạo niềm tin trong nhân dân với Đảng và điều hành của chính quyền...

Nhiệm kỳ 2024 -2029, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Cao tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động nhân dân thi đua lao động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của địa phương; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; không ngừng củng cố tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới...

 

Media/151_NamCao/FolderFunc/202403/Images/dc-luc-20240306033246-e.jpg
Đ/c Nguyễn Văn Lực: Thường vụ Huyện ủy Phó bí thư Thường trực
tặng hoa chúc mừng đại hội 
Media/151_NamCao/FolderFunc/202403/Images/dc-thanh-20240306033248-e.jpg

Đ/c Vũ Xuân Thành: Phó chủ tịch UBMTTQVN Huyện Tặng hoa Chúc mừng Đại hội 

Media/151_NamCao/FolderFunc/202403/Images/dc-khoa-20240306033250-e.jpg

Đ/c Nguyễn Thành Khoa: Phó bí thư- Chủ tịch UBND xã Tặng hoa chúc mừng Đại Hội 

Media/151_NamCao/FolderFunc/202403/Images/d-c-tdinh-20240306033256-e.jpg

Đ/c Nguyễn Thiên Định: Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND xã Phát biểu tại đại hội 

Tại Đại hội đại biểu, Nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Cao đã hiệp thương cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ huyện Kiến Xương nhiệm kỳ 2024-2029….


Tổng lượt xem bài viết là: 187
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác