Công văn số 02 của UBND xã Nam Cao về việc niêm yết và chốt danh sách cử tri, thành lập tổ lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025
Ngày 11/03/2024

Media/151_NamCao/FolderFunc/202403/Images/cv-20240311090338-e.jpg

 

Media/151_NamCao/FolderFunc/202403/Images/cv-1-20240311090340-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 48
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác