Công Văn số 02 của Hội Phụ nữ xã Nam Cao về việc thực hiện kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025
Ngày 08/03/2024

Media/151_NamCao/FolderFunc/202403/Images/1-20240308034747-e.jpg

 

Media/151_NamCao/FolderFunc/202403/Images/2-20240308034750-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 34
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác