Thôn Cao Bạt Đoài

Theo sử sách từ năm 1950 đến năm 1955 là xóm Đông Hồng, làng Rồng thuộc xã Việt Cường xưa, Quỳnh Bảo hôm nay. Thôn có diện tích tự nhiên 60,57ha, toàn thôn có 357 hộ với 1.251 nhân khẩu. chi bộ Đảng với 36 đảng viên là hạt nhân lãnh đạo trong mọi phong trào thi đua yêu nước, nhiều năm liền đạt danh hiệu TSVM, chính quyền luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong phong trào xây dựng làng, xã, gia đình văn hóa, năm 2009 thôn có 182/200 hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa. Đến năm 2019 có 260/273 hộ đạt danh hiệu văn hóa, đây cũng là năm thứ 4 thôn đạt danh hiệu văn hóa cấp huyện. Đông Hồng cũng là thôn có nhiều con, em thành đạt mà tiêu biểu nhất là Ông Vũ Hồng Bắc, hiện đang giữ chức vụ PBT tỉnh ủy – CTUBND Thái Nguyên.

          Hưởng ứng phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM” cán bộ, nhân dân thôn Đông Hồng đã tiếp nhận gần 700 tấn xi măng, cứng hóa 3,3km đường giao thông nông thôn, trị giá gần 2 tỷ đồng. Đã góp phần để Quỳnh Bảo hoàn thành 19/19 tiêu chí và về đích NTM năm 2018.