Thôn Nam Đường Tây

Sơn Hòa là thôn có vị trí nằm ở phía Tây Bắc xã Quỳnh Bảo, hiện thôn có 204 hộ với 644 nhân khẩu. Một chi bộ Đảng với 22 đảng viên là hạt nhân lãnh đạo trong mọi phong trào thi đua ở địa phương. Trong 2 cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhân dân thôn Sơn Hòa đã tiến đưa hàng trăm người con lên đường vào bộ đội, dân quân, du kích, TNXP anh dũng chiến đấu và chiến thắng kẻ thù xâm lược.

 Nhiều người con của thôn Sơn Hòa đã làm rạng danh truyền thống quê hương tiêu biểu là Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới, Nguyễn Quang Mâu, chủ tịch Hội đồng quản trị công ty gạch ngói Đất Việt – Quảng Ninh.

Trong sự nghiệp đổi mới xây dựng quê hương đất nước Nhân dân thôn Sơn Hòa đã tích cực cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, chương trình hành động của BCH Đảng bộ, tích cực chuyển dịch cơ cấu, cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế trang trại, gia trại. Các đoàn thể như hội người cao tuổi, hội CCB, hội Phụ nữ, hội nông dân, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tiếp thu ứng dụng KHKT vào sản xuất, chăn nuôi, xây dựng NTM. Nhiều năm liền là thôn dẫn đầu phong trào thi đua ở địa phương.